De regeling waarmee onverkoopbare woningen in het gaswinningsgebied aan de overheid worden verkocht, is volgens de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen 'niet eerlijk'. Zo zou veel onduidelijkheid bestaan over de selectiecriteria van het zogeheten 'Koopinstrument'. 

"Burgers rekenen op een betrouwbare overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende", laat Van Zutphen vrijdag weten in een rapport. 

De Nationale Ombudsman deed onderzoek naar het Koopinstrument, een proef die in 2016 is gestart voor Groningers die hun huis in het gaswinningsgebied niet kunnen verkopen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelde destijds tien miljoen euro beschikbaar om deze woningen aan te kopen.

Echter is van 'transparantie en een ruimhartige schadevergoeding in de praktijk nog geen sprake', aldus de ombudsman.

Uitgeloot

In totaal meldden 179 Groningers zich aan voor de proef, waarvan 117 voldeden aan de voorwaarden. 

In zijn onderzoek constateert de ombudsman dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onvoldoende duidelijkheid heeft verstrekt over de selectieprocedure van het Koopinstrument. "Er is door de NCG in strijd gehandeld met het vereiste van transparantie", aldus Van Zutphen. 

Helderheid

Ook heeft het ministerie van Economische Zaken en de NCG de klachten van een familie, die de ombudsman als voorbeeld neemt, niet juist behandeld. "Dit is in strijd met het vereiste van 'fair play'."

Van Zutphen beveelt het ministerie van Economische Zaken daarom om helderheid te verschaffen over de exacte rol van de NCG en hierover duidelijk te communiceren richting de inwoners van Groningen.

Aardbevingen

De aardbevingen, die worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie, hebben in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg. Huizen in het gaswinningsgebied zijn mede hierdoor moeilijk verkoopbaar.  

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen.