De Onafhankelijke Raadsman heeft in de eerste helft van dit jaar meer dan honderd klachten binnengekregen over de schadeafhandeling in Groningen. Hierin is een aanzienlijke groei te zien van het aantal klachten over de communicatie van het Centrum Veilig Wonen (CVW). 

Het is een teken aan de wand, laat de Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen maandag weten. 

Maar liefst 60 procent van de binnengekomen klachten ging over tekortschietende communicatie in de schadeafhandeling. "Het betreft dan met name het uitblijven van berichten, het niet nakomen van afspraken en onduidelijke of onjuiste informatievoorziening", aldus Klaassen. 

Over de contactpersonen van het CVW, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, is aanzienlijk meer geklaagd dan vorige jaren.

Schadeprotocol

In het rapport geeft Klaassen het dringende advies dat het schadeprotocol, waarvan de deadline op 1 juli lag, op korte termijn voorhanden moet zijn. "Onafhankelijkheid en minder bureaucratie zijn daarbij kernpunten."

Ook wil de raadsman, die optreedt als een soort ombudsman voor de Groningers, dat de Nationaal Coördinator Groningen en het CVW  de communicatie verbeteren.

Klachten

In totaal zijn bij Klaassen 167 klachten binnengekomen over aardbevingsgerelateerde zaken. Dat is ongeveer evenveel als gemiddeld in de afgelopen drie jaar.

Volgens de raadsman lijken zich wel minder langlopende probleemdossiers te vormen, omdat het aantal dossiers dat tussen de zes en twaalf maanden openstaat flink is gedaald. In januari van dit jaar stond 45 procent in deze categorie nog open, in vergelijking met 28 procent momenteel.