Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, twaalf gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben donderdag een gezamenlijke visie op Gronings erfgoed in het aardbevingsgebied vastgesteld. 

Deze visie is gericht op het behouden van Gronings erfgoed in het aardbevingsgebied.

In het erfgoedprogramma worden de gezamenlijke uitgangspunten beschreven, een rol- en taakverdeling van de verschillende partijen en het beleid rondom schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

In de plannen staat dat alle gemeenten het Gronings erfgoed gaan inventariseren en dat de provincie gaat starten met een erfgoedmonitor. Daarnaast richten de NCG en de provincie samen een erfgoedloket op, waarin eerstgenoemde in beeld zal brengen wat nodig is aan investeringen. 

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

'Omvangrijke opgave'

"De omvangrijke opgave in het aardbevingsgebied op het terrein van schadeherstel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leefomgeving", vertelt Alders in een persbericht. "Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzondere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzondere karakter van dit gebied behouden voor alle inwoners en toekomstige generaties."

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, vinden de afgelopen jaren met regelmaat aardbevingen plaats. Deze zorgen onder andere voor scheuren in gebouwen.

Woningmarkt

Uit onderzoek dat de TU Delft in opdracht van Alders heeft uitgevoerd, blijkt ondertussen dat 49 procent van de inwoners van de aardbevingsgemeenten het nu een gunstig moment vindt om een woning te kopen.

Het vertrouwen is flink toegenomen ten opzichte van 2015. Dat komt niet alleen door de gunstige economische situatie en de lage hypotheekrente maar ook omdat het werk van Alders aan dit vertrouwen bijdraagt, concluderen de Delftse onderzoekers.