Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft het besluit tot het verminderen van de gaswinning in Groningen per oktober zorgvuldig genomen. 

Dit betoogt landsadvocaat bij de Raad van State. Donderdag dienen de beroepen die zijn ingediend tegen het gasbesluit van de minister. 

Kamp besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen. De verlaging was op advies van de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze stelde dat dit de enige manier was om de kans op het aantal en op zwaardere bevingen te verminderen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de gaswinning in het gebied, is in beroep gegaan tegen dit besluit, omdat het vindt dat de minister onnodig onduidelijk is. "Het winningsplan is gebaseerd op een model dat seismisch risico kan inschatten." 

Risco

Volgens Kamp is dit model echter te onzeker wat betreft het voorspellen van het risico op aardbevingen. "Hiermee kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de gaswinning voldoet aan de veiligheidsnorm."

Volgens de minister was het besluit tot verlaging, op advies van SodM, daarom zorgvuldig genomen. "Het was gebaseerd op de meest actuele kennis."

Beroepen

Niet alleen de NAM heeft beroep aangetekend tegen het gasbesluit van Kamp: ook milieu-en belangenorganisaties de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie, gesteund door 51 Groningers, kwamen donderdag aan het woord. 

Ze betoogden dat de minister geen gasbesluit voor vijf jaar zou moeten nemen, maar dat elk jaar opnieuw gekeken zou moeten worden naar de maximale hoeveelheid gaswinning in Groningen. De partijen willen ook dat deze komt te liggen tussen de 12 en 15 miljard kuub per jaar.

Bevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, vinden de afgelopen jaren met regelmaat aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen.

Kamp besloot daarom in 2015 de gasproductie te verlagen naar 24 miljard kuub. In 2014 werd nog 42 miljard kuub uit de bodem gepompt. Als het nieuwe besluit wordt doorgevoerd, zal de gaswinning op 21,6 miljard kuub komen te liggen.