De Raad van State buigt zich donderdag, en mogelijk ook vrijdag, over de beroepen tegen het besluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de gaswinning in Groningen per oktober te verlagen. Onder andere de Nederlandse Aardolie Maatschappij en milieuorganisaties zijn tegen de beslissing van de minister. 

Wat speelt rond de gaswinning in Groningen?

  • Met een grootte van 900 vierkante kilometer beslaat het Groningse gasveld ongeveer een derde van de provincie Groningen. 
  • Ondanks het herhaaldelijk terugschroeven van de aardgaswinning blijft de Groningse grond beven.
  • Er zijn in 2016 in totaal 75.141 schaderapporten opgesteld voor gedupeerden met woningschade, als gevolg van de bevingen.
  • De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar hoeveel minimaal moet worden gewonnen om aan vraag in Nederland te voldoen.
  • De Nederlandse Aardolie Maatschappij, verantwoordelijk voor de gaswinning, eist samen met diverse milieu-en belangenorganisaties bij de Raad van State duidelijkheid over de gaswinning in de provincie.
  • Dit is wat je nog meer moet weten over de gaswinning in Groningen.  
donderdag 13 juli 2017 om 17:10
De zitting wordt, na het vragenrondje, geschorst tot vrijdag. Veel dank voor het lezen van dit liveblog! Hier kun je het verweer van minister Henk Kamp nalezen, en hier vind je een overzicht van de gaswinning in Groningen. 

Een fijne avond!
donderdag 13 juli 2017 om 16:13
Samenvatting: De raadslieden van het ministerie van Economische Zaken gingen hier tegenin. "Er kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de gaswinning voldoet aan de veiligheidsnorm. Het besluit tot verlaging was gebaseerd op de meest actuele kennis."
donderdag 13 juli 2017 om 16:10
Samenvatting: Gerald Schotman, directeur van de NAM, herhaalde in zijn betoog wat hij al eerder zei. Het besluit van minister Kamp tot het verminderen van de gaswinning in Groningen, zorgt volgens hem alleen maar voor onduidelijkheid. Volgens de NAM is er namelijk wel een model dat het seismisch risico kan inschatten.
donderdag 13 juli 2017 om 16:03
Samenvatting: De advocaat van onder andere de Groninger Bodem Beweging en milieuorganisaties als Milieudefensie, betoogde dat de leveringszekerheid, ofwel de behoefte aan gas vanuit Nederland, nooit goed is onderzocht en dat daarom niet kan worden vastgesteld hoeveel precies moet worden gewonnen.

De Tweede Kamer riep al eerder op tot een onderzoek hiernaar.
donderdag 13 juli 2017 om 15:59
Samenvatting: Deze ochtend startte met de betogen van Groningers, die vooral spraken over hun verminderde veiligheid door de aardbevingen in het gebied. Ze noemen het ook wel de "ramp in slow-motion".
donderdag 13 juli 2017 om 15:51
Vooralsnog wordt besproken of zienswijzen wel goed zijn ingediend.
donderdag 13 juli 2017 om 15:45
De vragenronde is begonnen.
donderdag 13 juli 2017 om 15:44
EZ besluit het betoog door te zeggen dat het besluit tot wijzigen van de hoeveelheid gas dat gewonnen mag worden, gebaseerd is op de laatste bevindingen van onderzoeken van onder andere SodM.
donderdag 13 juli 2017 om 15:41
De verlaging van 10 procent, van 24 miljard kuub naar 21,6 miljard kuub gas per jaar, komt voort uit advies van SodM, legt Economische Zaken uit.
donderdag 13 juli 2017 om 15:40
Omdat de aardbevingen rond Loppersum de afgelopen maanden weer toenamen, moest NAM van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen.
donderdag 13 juli 2017 om 15:35
Het ministerie van Economische Zaken neemt de verlaging van de gaswinning in 2015 als ijkpunt, want: na deze verlaging namen de aardbevingen in kracht af.
donderdag 13 juli 2017 om 15:32
EZ: "Er kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de gaswinning voldoet aan de veiligheidsnorm."
donderdag 13 juli 2017 om 15:30
Alle particulieren en bedrijven die in beroep zijn gegaan, hebben het woord gehad. Nu de beurt aan de raadslieden van het ministerie van Economische Zaken.
donderdag 13 juli 2017 om 15:29
Schotman: "Want als er geen model is dat kan voorspellen bij welke mate van gaswinning de seismiciteit toeneemt, valt ook niet te onderbouwen waarom de gaswinning omlaag moet."
donderdag 13 juli 2017 om 15:28
De onduidelijkheid die de minister creëert met het verlagen van de gaswinning per oktober van dit jaar, is volgens Schotman de reden dat de NAM in beroep gaat.
donderdag 13 juli 2017 om 15:27
Volgens Schotman is het besluit tot verlagen van de gaswinning, gedaan door Kamp, echter niet correct. Het verrast hem dat minister Kamp zei dat er geen model is om te voorspellen bij welke mate van gaswinning het aantal aardbevingen in het gebied zal vermeerderen.
donderdag 13 juli 2017 om 15:24
Schotman: "Ruim 85 procent van de schademeldingen is in goed overleg met bewoners opgelost. Maar: er moet nog heel veel gebeuren."
donderdag 13 juli 2017 om 15:23
Schotman: "We kennen de impact op de veiligheid van de Groningers. En deze impact is groot."
donderdag 13 juli 2017 om 15:22
Gerald Schotman, directeur van de NAM, neemt nu het woord.
donderdag 13 juli 2017 om 15:15
donderdag 13 juli 2017 om 15:15
Nog steeds aan het woord: Waterschap Noorderzijlvest.
donderdag 13 juli 2017 om 15:13
De zittingszaal is goed gevuld met sprekers en publiek.
donderdag 13 juli 2017 om 15:10
De vertegenwoordigers van de waterschappen spreken beiden hun zorgen uit over de invloed van de gaswinning op de infrastructuur en de waterkering.
donderdag 13 juli 2017 om 15:02
Ook Gerald Schotman, directeur van de NAM, is naar voren geroepen om zo het woord te nemen.
donderdag 13 juli 2017 om 15:02
Vertegenwoordigers van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn aan de beurt.
donderdag 13 juli 2017 om 14:51
Raadsman Provinciale Staten: "Maar niemand heeft het over de situatie waarin Groningers het gebouw op tijd weten te ontvluchten, maar hun huis zien instorten."
donderdag 13 juli 2017 om 14:50
Raadsman Provinciale Staten gaat verder over de overlijdensrisiconorm. Kort samengevat houdt dit het ingecalculeerde risico in dat 1 op de 100.000 inwoners komt te overlijden als een gebouw instort door gaswinning.
donderdag 13 juli 2017 om 14:44
De raadsman noemt de maatregelen die genomen worden om verdere schade aan huizen te voorkomen, zoals versterking van gebouwen, niet afdoende.
donderdag 13 juli 2017 om 14:42
Raadsman Provinciale Staten: "Niemand weet welke mate van seismiciteit bij welk productieniveau hoort."
donderdag 13 juli 2017 om 14:38
De particulieren (de Groningers) zijn klaar met hun betogen. We zijn nu aanbeland bij de raadsman van de Provinciale Staten van Groningen en enkele gemeentes van de provincie.
donderdag 13 juli 2017 om 14:22
Inwoonster Loppersum: "Hoe veilig zijn onze huizen nog?"
donderdag 13 juli 2017 om 14:22
In maart van dit jaar werd dan ook bekend dat gaswinner NAM onderzoek moet gaan doen naar deze bevingen, die zijn toegenomen in frequentie.
donderdag 13 juli 2017 om 14:21
In februari van dit jaar waren er in de omgeving van Loppersum zes aardschokken met een kracht van tussen de 1.2 en 1.6 op de schaal van Richter.
donderdag 13 juli 2017 om 14:20
Een inwoonster van Loppersum, het gebied dat de afgelopen jaren regelmatig getroffen werd door bevingen, vertelt over de veiligheid van haar plaatsgenoten.
donderdag 13 juli 2017 om 14:17
De zitting is weer van start gegaan. Aan het woord zijn opnieuw de Groningers.
donderdag 13 juli 2017 om 13:40
We zijn rond 14.00 uur terug voor verslag over de verdere verloop van de zitting.
donderdag 13 juli 2017 om 13:32
De zitting is geschorst: er wordt een lunchpauze ingelast.
donderdag 13 juli 2017 om 13:32
Twee Groningers zijn inmiddels aan het woord geweest. Ook zij herhalen wat eerder is gezegd: De Groningers willen afname van de gaswinning.
donderdag 13 juli 2017 om 13:11
Dat ziet er ongeveer zo uit.
donderdag 13 juli 2017 om 13:10
De filmpjes werken niet, dus in plaats daarvan krijgen we nu een slideshow over hoe aardbevingen gemeten worden en hoe gezien wordt hoe schade ontstaat.
donderdag 13 juli 2017 om 12:49
We krijgen een filmpje te zien over een techniek die seismische activiteit moet waarnemen. Dit ter illustratie van de huizenschade van de Groningers.
donderdag 13 juli 2017 om 12:45
Advocaat Milieudefensie: "Dan kunnen Groningers misschien weer rustig slapen."
donderdag 13 juli 2017 om 12:44
De advocaat van o.a. Milieudefensie wil het beroep van de NAM verworpen hebben, en een voorlopige voorziening van de Raad van State zien. De organisaties willen een winning van 12 tot maximaal 15 miljard kuub per jaar.
donderdag 13 juli 2017 om 12:38
Advocaat Milieudefensie: "Tegenover de belangen van Groningers, die veilig willen leven, staat het belang van de leveringszekerheid van gas voor heel Nederland."
donderdag 13 juli 2017 om 12:34
Advocaat Milieudefensie: "De problemen veroorzaakt door de gaswinning zijn veel groter dan gedacht. In feit wordt via trial and error de veiligheid in de provincie getest, met de Groningers als proefkonijnen."
donderdag 13 juli 2017 om 12:30
Nu aan het woord: de advocaat van de schadelijders. Hij spreekt ook voor de Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie.
donderdag 13 juli 2017 om 12:28
De spreekster die de VN aanhaalt, wijst erop dat ze graag zou willen dat de NAM niet de enige exploitant in het gebied zou moeten zijn. "Zoek een andere partij, die het wel eerlijk doet."
donderdag 13 juli 2017 om 12:26
Het gehele rapport is hier na te lezen.
donderdag 13 juli 2017 om 12:25
Ook zouden de Groningers volgens de commissie 'gepaste compensatie' moeten krijgen voor de schade veroorzaakt door de gaswinning in hun gebied. De VN dringt ook ernstig aan op het voorkomen van verdere schade in Groningen. Hier valt volgens de commissie zowel fysieke schade aan de huizen onder, als geestelijke schade zoals stress die de gaswinning bij de Groningers veroorzaakt.