Bewoners van het gaswinningsgebied in Groningen kunnen bij conflicten over schadeafhandeling gewoon een rechtsbijstandverzekering afsluiten bij enkele grote verzekeraars.

Dit geldt onder andere voor Interpolis, FBTO, Centraal Beheer en Avéro Achmea, meldt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders donderdag. 

Bij enkele van deze verzekeraars, waaronder FBTO en Interpolis, geldt wel dat ze bestaande schades of schades die ontstaan zijn tijdens de wachttijd niet meeverzekeren. 

De NCG nam contact op na signalen van bewoners van het gaswinningsgebied, die meldden dat ze geen rechtsbijstandverzekering konden afsluiten voor hun bevingsschade. De verzekering is bedoeld om de gevolgen van een onzeker voorval, zoals bijvoorbeeld een aardbeving, af te dekken. 

Collectieve verzekering

Alders laat ook weten interesse te hebben in het opzetten van een collectieve verzekering voor Groningers, waarin verzekeraars en de overheid samen zouden optrekken. "Als het Verbond van Verzekeraars hier positief tegenaan kijkt, ga ik daarover in gesprek met het Rijk."