Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is het eens met het besluit dat het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de aardbevingsschade, die is veroorzaakt door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). 

Dit antwoordt Kamp op vragen van GroenLinks.

In april besloot het Hof Arnhem-Leeuwarden dat er aanwijzingen bestaan dat de NAM zich "schuldig heeft gemaakt aan het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is". Hierbij gaat het om de schade veroorzaakt tussen 1 januari 1993 en 14 april 2015. 

Het OM liet eerder weten de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet te willen vervolgen, omdat dit onderwerp volgens het OM niet in het strafrecht thuishoort. Maar het hof beslist dat dit toch moet gebeuren. Kamp laat weten het eens te zijn met deze uitspraak.

De zaak werd in 2015 aangespannen door individuele klagers en de belangenvereniging Groninger Bodem Beweging (GBB). Veel mensen in de provincie Groningen hebben onder meer schade aan hun huizen door aardbevingen, die veroorzaakt worden door de gaswinning daar.

Nederlandse Staat

In een eerdere uitspraak van de rechtbank werd gesteld dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld in de periode van januari 2013 tot november 2015. Het heeft toen nagelaten de gaswinning terug te schroeven, ondanks kennis van de aardbevingen in Groningen. 

Tegen deze uitspraak ging Kamp niet in hoger beroep, omdat een rechtszaak volgens hem niet de manier was om het vertrouwen van de Groningers in de Staat te herstellen.