De overheid heeft vorig jaar 2,4 miljard euro verdiend aan de winning van aardgas. Dat is de laagste opbrengst sinds 1975.

Dat blijkt woensdag uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bedrag viel vorig jaar bijna 3 miljard euro lager uit dan in 2015. De cijfers zijn inclusief aardoliebaten, het aandeel hiervan is met zo’n 6 procent echter klein.

In 2013 bedroeg de opbrengst nog 15,4 miljard euro, het hoogste bedrag ooit. In de drie daaropvolgende jaren daalden de aardgasbaten met ongeveer 85 procent. Ondanks deze forse daling heeft de overheid 2016 afgesloten met een overschot op de begroting van 2,9 miljard euro.

De afname van de aardgasbaten komt voor een belangrijk deel doordat er minder aardgas gewonnen wordt. Daarnaast zijn de inkomsten ook flink afgenomen vanwege de daling van de prijzen. De producentenprijzen voor aardgas zijn bijna gehalveerd ten opzichte van 2013.

Groningen

In Groningen is het plafond voor de gaswinning flink verlaagd, vanwege de aardbevingen die de winning tot gevolg heeft. In 2013 werd nog 54 miljard kubieke meter aan aardgas uit het Groningenveld gehaald, in 2016 was dit nog 24 miljard kubieke meter.

Ook de overige winning op land neemt af, evenals de jaarlijkse gaswinning uit de velden in het Nederlandse deel van de Noordzee. De totale winning van aardgas daalde van bijna 85 miljard kubieke meter in 2013 naar ongeveer 48,5 miljard kubieke meter vorig jaar.

De aardgasbaten waren vorig jaar goed voor 0,8 procent van de totale overheidsinkomsten. Dat is het laagste aandeel sinds 1968. Op het hoogtepunt in 1985 maakten de inkomsten uit aardgas ruim 10 procent van de overheidsinkomsten uit.

Sinds het begin van de gaswinning in de jaren vijftig en de ontdekking van het Groningenveld bij Slochteren in 1959 is er 3.637 miljard kubieke meter aan aardgas gewonnen in Nederland. Dit heeft de schatkist ongeveer 280 miljard euro opgeleverd.

De resterende aardgasreserve bedroeg op 1 januari 2016 nog 940 miljard kubieke meter, ruim 20 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid aardgas.