De voltallige gemeenteraad van Ten Boer zegt het vertrouwen in Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op. Woensdag wordt een motie ingediend met de oproep voor een 'nieuw functionerend instituut met bevoegdheden'.

Dat bevestigt raadslid René Staijen (Algemeen Belang) aan NU.nl. 

De gemeenteraad van Ten Boer telt dertien leden uit vijf fracties. Hun grootste kritiek is dat Hans Alders geen zeggenschap heeft om actie te ondernemen. 

Volgens Staijen zijn alle partijen in de raad van Ten Boer het erover eens dat in twee jaar nauwelijks vooruitgang is geboekt met de schadeafhandeling. Staijen noemt Hans Alders een "capabele man met mandaat", maar resultaten blijven uit. "Nu gaan we een meter vooruit en 90 centimeter achteruit. Er wordt geen vooruitgang geboekt. Dat moet anders."

In de motie die woensdag wordt ingediend staat dat er een goed functionerend instituut nodig is met autoriteit en bevoegdheden. Staijen heeft er alle vertrouwen in dat deze wordt aangenomen.

Reactie

Burgemeester André van de Nadort van gemeente Ten Boer schrijft in een brief dat de raad geen motie van wantrouwen moet indienen tegen NCG. 

De burgemeester begrijpt de machteloosheid van de gemeenteraad, maar maakt ook kanttekeningen door te stellen dat NCG stapsgewijs goed werkt aan het schadeherstel en versterkingsprogramma.

De NCG maakt zich geen zorgen over de motie van wantrouwen van de gemeente Ten Boer. Zij laten in een schriftelijke reactie weten dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Ombudsman over de herpositionering van de NCG op support van de regio kunnen rekenen. 

Ook is volgens de NCG in het Meerjarenprogramma aandacht gevraagd voor de schaal waarop de woningen binnen een bepaalde tijd moeten worden versterkt. Dit is kenmerkend voor een crisisaanpak. Toch erkent de NCG dat het huidige beleid, de instrumenten en de bevoegdheden hier niet toereikend zijn.