De grens voor de winning van gas in Groningen wordt naar beneden bijgesteld. In de komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) jaarlijks 24 miljard kuub gas oppompen uit de Groningse bodem. 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het besluit hierover vrijdag bekendgemaakt. Momenteel mag de NAM nog 27 miljard kuub uit de Groningse bodem halen.

Eerder werd al gespeculeerd over een nieuwe winningsgrens van 24 miljard kuub naar aanleiding van een documenten van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarin wordt gesteld dat door een verlaagde winning het aantal bevingen in Groningen significant is afgenomen. Het is gebruikelijk dat het kabinet het advies van SodM overneemt.

Het bijstellen van de hoogte van de gaswinning sluit volgens de minister aan bij de aanpak om de veiligheidsrisico's in Groningen verder terug te dringen. Kamp redeneert dat deze aanpak werkt gezien de dalingen van het aantal bevingen.

Wel is er in het besluit opgenomen dat er in koude winters en wanneer dit strikt noodzakelijk is, meer gas opgepomt mag worden.

'Gevoel van veiligheid'

Met het nieuwe besluit hoopt het kabinet bij te dragen aan het herstel van vertrouwen bij de Groningers. Ook moet het besluit bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid voor mensen in de regio. 

Afgelopen week was Kamp op bezoek in Groningen om daar te praten over de gaswinning voor komend jaar. Kamp zei toen al dat de gesprekken goed waren verlopen en dat in de afgelopen periode veel goeds is gebeurd.Eerder dit jaar had de minister ook al gezegd dat een verhoging van de gasproductie in Groningen in de komende tijd niet aannemelijk is.

Ook coalitiepartijen VVD en PvdA wilden geen uitbreiding van de gaswinning. 

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door In60seconds

Verlies

Het verder verlagen van de gaswinning heeft een verder verlies aan inkomsten voor de schatkist tot gevolg. Voor 2017 komt dit verlies uit tussen de 345 miljoen en 360 miljoen euro. Deze verliezen zijn zowel het gevolg van een lagere winning als van de gedaalde gasprijs.

De NAM maakte in april bekend dit jaar opnieuw 27 miljard kuub gas uit de Groningse bodem te willen halen. Ook zag de NAM mogelijkheden voor het verhogen van de gaswinning tot 33 miljard kuub. 

De NAM stelde dat uit studies blijkt dat er ook met een productie van 33 miljard kuub voldaan kan worden aan de door de overheid gestelde norm voor veiligheid. 

De nieuwe winningsgrens voor het gas uit Groningen geldt vanaf 1 oktober.

Reacties

Verschillende organisaties hebben gereageerd op het gaswinningsbesluit. VVD en PvdA zijn blij dat de gaskraan nog verder wordt dichtgedraaid. Ook oppositiepartij GroenLinks is tevreden dat er minder gas wordt gewonnen, maar hamert erop dat er verder moet worden gewerkt aan het vertrouwen bij de Groningers. 

Milieudefensie stelt dat een niveau van 12 miljard kuub veilig is voor de Groningers en is dus ontevreden over het besluit van Kamp. "Milieudefensie roept daarom de Groningers en alle Nederlanders op bezwaar in te dienen tegen dit gasbesluit.''

De Groningers Bodembeweging (GBB) zegt in een reactie dat politieke en financiële belangen de boventoon voeren bij dit besluit. "We laten het hier niet bij zitten en stappen desnoods naar de Raad van State", aldus de GBB. 

De NAM laat weten de onderliggende stukken en rapporten die de basis vormen voor het ontwerpbesluit te zullen bestuderen.