Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een beroep gedaan op de morele plicht van de NAM en het kabinet richting de Groningers.

RTV Noord meldt zaterdag dat Rodenboog wil dat de NAM en het kabinet de Groningers verder tegemoet moeten komen.

De burgemeester vindt dat er formele en morele verplichtingen zijn richting de Groningers. “Ik constateer dat als puntje bij paaltje komt snel aansluiting wordt gezocht bij de formele kant”, zegt Rodenboog. “Dat geldt voor de NAM en tot mijn spijt ook voor het kabinet.”

Daarmee doelt hij op het onder druk van de Groningers snel beperken van de gaswinning. Dat is volgens hem alleen niet voldoende. Rodenboog wil dat de gaswinning verder wordt beperkt, zodat er een niveau is dat veiligheid garandeert. “Nog te vaak moeten we claims bevechten. Het lijkt alsof de Groningers munt willen slaan uit de ellende.”

Volgens de burgemeester is het schrappen van de waardevermeerderingsregel een teken aan de wand. Hij ziet dat als verkeerde zuinigheid. Ook werpt dat de Groningers terug in het herstel van het vertrouwen.