Uit het onderzoek van de gemeente Groningen naar de aardbevingsbestendigheid van een groot aantal panden blijkt dat er geen gevaar is voor bewoners en gebruikers.

Dat meldt de gemeente Groningen.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar bijna tweehonderd panden. Ruim honderd schoolgebouwen en gymzalen, tachtig winkelpanden en twaalf voor Groningen exemplarische gebouwen, waaronder de Martinikerk, sportcentrum Kardinge en de Tasmantoren, werden aan een onderzoek onderworpen.

In slechts één geval moest vanuit veiligheidsoverwegingen actie worden ondernomen door het Centrum Veilig Wonen (CVW). Een poortje bij een schoolgebouw moest worden gestut.

Het onderzoek naar de tachtig winkelpanden was verkennend. Nader onderzoek moet uitwijzen of hier voor de lange termijn geen maatregelen nodig zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen en de seismische contourenkaart van 2014.

Verwacht wordt dat binnenkort nieuw informatie vrijkomt over aardbevingsbestendig bouwen, de zogenoemde ‘witte NPR’. Gekeken zal worden of op basis daarvan vervolgonderzoek vereist is.