Minister Henk Kamp van Economische Zaken moet de documenten waarop hij zijn gasbesluit van 2014 nam openbaar maken. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald.
 

Dit meldt de Groninger Bodem Beweging (GBB) die dit via een Wob-procedure had geeist. 

Wob staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur, een procedure waarbij de overheid documenten openbaar moet maken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. De minister vond de procedure die de GBB had aangespannen, ongegrond. 

De rechter heeft nu geoordeeld dat de GBB inzicht krijgt in de achterliggende informatie die een rol heeft gespeeld bij het gasbesluit. Zo krijgt de GBB inzicht in de communicatie tussen Economische Zaken, de NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging, TNO, het KNMI en GasTerra.

Minister Kamp kan in hoger beroep gaan.