De nieuwe overheidsdienst voor het Groningse aardbevingsgebied krijgt tot 2020 op jaarbasis 19 miljoen euro te besteden.

Dat blijkt uit de rijksbegroting van het ministerie van Economische Zaken.

In 2015 heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, die aan het hoofd staat van de nieuwe rijksdienst, 7 miljoen euro tot zijn beschikking. Daarvan is 4 miljoen bestemd voor de organisatiekosten en 3 miljoen voor onderzoek, onder meer naar aardbevingsbestendig bouwen en de ontwikkeling van de woningmarkt in het gebied. 

In de komende jaren mag Alders telkens 12 miljoen euro uitgeven aan zaken als huisvesting en het loon van de ambtenaren die voor hem werken. Voor onderzoeksdoeleinden van de rijksdienst is door het ministerie jaarlijks 7 miljoen euro gereserveerd.

In totaal heeft de nieuwe overheidsdienst voor het aardbevingsgebied tot 2020 een budget van 83 miljoen euro te besteden.

Verdere kosten aanpak aardbevingsproblematiek

Naast de kosten voor de rijksdienst Groningen, steekt de overheid tot 2020 ook 40 miljoen euro in seismografisch en geologisch onderzoek. Verder wordt er in die periode 18 miljoen uitgegeven aan het versterken van de energiedirecties en is er 9 miljoen euro beschikbaar voor een uitbreiding van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).