De NAM draagt de komende tijd ruim 9000 schade-dossiers over aan het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). 

Dat meldt de NAM.

Het CVW nam al sinds begin dit jaar de nieuwe gevallen van schademelding over. Nu neemt het CVW ook aanvullende schades en de daarbij behorende dossiers over. Een deel van de schadegevallen wordt direct overgedragen. De NAM zegt alle resterende openstaande schademeldingen zoveel mogelijk voor oktober af te werken. 

De overdracht past in de wens om schade-afhandelingen door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren. Hiervoor handelde de NAM zelf de schade af. De NAM zal nog wel de 95 complexe gevallen voor zijn rekening nemen. 

De Tweede Kamerfractie van het CDA is er niet gerust op de schade-afhandelingen op tijd worden afgerond. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan minister Kamp.