Op de gaswiningslocatie van de NAM bij Blijham wordt geprotesteerd door enkele tientallen actievoerders.

Op Twitter maken diverse mensen melding van de actie. 

Demonstranten liepen met een doodskist en klokgelui naar de locatie. 

De actievoerders demonstreren vandaag omdat er voorbereidende maatregelen worden genomen voor een proefboring. De proef moet uitwijzen of het voor de NAM rendabel is om in het kleine gasveld van Blijham te winnen. 

De bewoners zijn bang dat er schadelijke chemicalien in de grond terecht komen.