De gemeente Groningen heeft met het ministerie van Economische Zaken afgesproken dat er ook na 1 oktober geld is voor bevingsbestendig bouwen van nieuwbouwprojecten.

Dat meldt de gemeente Groningen woensdag.

In februari spraken de gemeente en het Rijk af dat er tot 1 oktober een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar was voor meerkosten voor bevingsbestendig bouwen en preventief versterken. In de nieuwe afspraak loopt die regeling door na 1 oktober.

Er is mogelijk ook veel meer geld nodig, dan de eerder berekende 50 miljoen euro. Zo denkt de Hanzehogeschool alleen al 60 miljoen euro kwijt te zijn voor versteviging van de eigen gebouwen.

Volgens wethouder Van der Schaaf is het belangrijk dat nieuwe projecten bevingsbestendig zijn. Met deze afspraken zijn er geen financiële drempels voor opdrachtgevers van nieuwbouwprojecten. “De gemaakte afspraken nemen onzekerheid weg”, aldus de wethouder.

Opdrachtgevers van nieuwbouwprojecten in de stad Groningen kunnen aankloppen bij de NAM. Het is de bedoeling dat er na 1 oktober een nieuwe regeling komt. Daar houdt de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, zich mee bezig.