Hans Alders, die als Nationaal Coördinator Groningen de problemen rond de gaswinning en aardbevingen moet oplossen, komt nog voor 1 juli met zijn eerste plannen.

Dat zei Alders tijdens zijn eerste werkdag als hoofd van de nieuwe organisatie die naam Omgevingsdienst Groningen draagt.

Alders is formeel op 1 juni begonnen, maar voerde de afgelopen maand al vele gesprekken met gemeenten, de provincie, bewoners, de GBB, de NAM en het CVW. "We moeten antwoorden vinden op een aantal verschrikkelijk moeilijke vragen", zegt Alders. "Mensen voelen zich onveilig en willen duidelijkheid", 

De coördinator, die door minister Kamp is aangesteld, gaat de komende maand gebruiken om een vijfjarenplan op te stellen. Daarin komt te staan welke problemen rond de aardbevingen hij wil gaan aanpakken. Alders geeft daarin aan wat de prioriteiten zijn en welke kosten er voor de NAM mee gemoeid zijn.

Aanpak per gemeente

Alders gaat per gemeente kijken naar de aanpak. "Je moet werkzaamheden bundelen. Dorpen moeten niet tientallen jaren in de steigers staan. We gaan op lokaal niveau aan de slag met bijvoorbeeld dorps- en stadsvernieuwing." De minister, de NAM, gemeenten en provincies moeten dat plan goedkeuren.

Aan het einde van het jaar moet er dan ook een meer gedetailleerd plan van aanpak liggen. "Voor 1 juli moet wel duidelijk zijn wat we de komende vijf jaar gaan doen", aldus Alders. "De aanpak komt onder onze regie."

'Te veel lossen eindjes'

Er is onder Groningers veel kritiek over de afhandeling van de schade, de regels voor complexe gevallen en het tempo van verstevigen van woningen. "Dat los je niet allemaal zomaar op. Het kost gewoon tijd", zegt Alders.

Het tempo van het aanpakken van de prolemen moet volgens Alders wel omhoog. "Er zijn teveel losse eindjes, zoals complexe schadegevallen en normen voor wanneer een huis onbewoonbaar is, en die moeten we snel oplossen. We moeten ook eerlijk gaan communiceren. Zeggen waar het op staat. We kunnen niet ijzer met handen breken."

Dialoogtafel

Het is nog onduidelijk wat de rol van de Dialoogtafel wordt nu Alders bepaalde taken van de Dialoogtafel over lijkt te nemen. "Er komt een bestuurlijke stuurgroep onder mijn voorzitterschap. Ik ga met de tafel in gesprek hoe ze me kunnen assisteren. Daarnaast gaat ze binnenkort ook hun eigen rol als tafel evalueren", laat Alders alvast weten. 

Alders huist vooralsnog in voormalige gemeentekantoren aan de Waagstraat. De eerste ambtenaren zijn daar ook al aan het werk.

Op 1 januari moet de nieuwe Rijksdienst zijn opgetuigd. Uiteindelijk komen er 100 mensen te werken.