Er moet een nieuwe wet komen die de bevoegdheden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de overheid gaat regelen bij het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door de gaswinning en de aardbevingen in Groningen.

Dat zegt oud-gedeputeerde William Moorlag in een afscheidsinterview in het Dagblad van het Noorden.

Moorlag wil dat de NAM geen enkele bevoegdheid meer heeft bij het op grote schaal verstevigen van huizen. De regie moet bij de overheid komen te liggen, terwijl de NAM wel moet gaan opdraaien voor de kosten van het verstevigen.

Hij ziet de aandeelhouders Shell en ExxonMobil als wereldspelers die zich anders moeten opstellen als ze hun reputatie willen behouden.

Rotte kiezen

Volgens Moorlag maakt de NAM nu teveel individuele deals met bewoners, waardoor beeldbepalende panden worden opgekocht en gesloopt. De oud-gedeputeerde wil niet dat achterblijvers blijven zitten met rotte kiezen in het dorp of het buitengebied.

De nieuwe Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, staat volgens Moorlag voor een immense opgave. Hij moet acute problemen oplossen en tegelijkertijd een langjarig programma maken voor stads- en dorpsvernieuwing. “Dat is een miljardenklus”, aldus Moorlag.