Een inwoonster van Groningen heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell in een emotionele oproep gevraagd of het bedrijf haar huis wilde kopen dat beschadigd raakte door aardbevingen als gevolg van gasboring. 

Shell is voor de helft eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die gas wint in de noordelijke provincie.

"Koop mijn huis voor een redelijke prijs. Ik heb het vier jaar lang zonder succes geprobeerd. Mijn huis is onverkoopbaar." De topman reageerde echter afhoudend en zei niet in te kunnen gaan op haar specifieke geval. "In de loop van dit jaar wordt ook uw situatie behandeld door de NAM.''

De vrouw stelde dat 250.000 huizen en andere panden beschadigd zijn geraakt en dat de herstelwerkzaamheden dertig jaar zullen duren en 30 miljard euro zullen kosten.