Het aantal schademeldingen buiten het aardbevingsgebied neemt snel toe. De meldingen komen onder meer uit Veendam en Winschoten, plaatsen die buiten de zogenoemde contourenkaart vallen, waardoor het Centrum Veilig Wonen (CVW) deze schademeldingen niet in behandeling neemt.

Dat meldt RTV Noord maandag.

De NAM bevestigt dat het aantal schademeldingen van buiten het aardbevingsgebied toeneemt. Daarom laat het bedrijf nu steekproefsgewijs experts ook die meldingen onderzoeken.

Mocht de schade inderdaad komen door aardbevingen, dan vergoedt de NAM die.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen | Dossier gaswinning