De rechtbank in Assen heeft een theater afgehuurd voor de behandeling van een megaclaim van honderden Groningers tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). 

Dat meldt de rechtbank woensdag. De zitting is op maandag 8 juni.

Bijna negenhonderd particulieren en twaalf woningcorporaties hebben zich verenigd in de Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen).

Ze willen dat de NAM de waardedaling van woningen, veroorzaakt door aardbevingen, direct vergoedt. In totaal gaat het om ruim 100.000 huizen. De rechtbank verwacht dat veel huiseigenaren op de rechtszaak afkomen.

De behandeling van de zaak vindt gewoon plaats in de nabijgelegen rechtbank, maar belangstellenden kunnen de zitting via een live-videoverbinding volgen in theater De Nieuwe Kolk. De zaak wordt overigens door rechters uit Overijssel behandeld om belangenverstrengeling te voorkomen.