Het kabinet erkent dat er decennialang bij de gaswinning in Groningen te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei maandag voor RTV Noord dat het kabinet dat betreurt.

"Het spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden", zei Kamp. "Ik betreur dat het zo is gegaan. We hebben onvoldoende aandacht gehad voor de veiligheidsbelangen van de Groningers."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde onlangs in zijn rapport dat alle bij de gaswinning betrokken instellingen en het ministerie van Economische Zaken de afgelopen decennia vooral oog hadden voor de financiële opbrengsten van de gaswinning en nauwelijks voor de risico's voor de Groningers.

Kamp zei in het vraaggesprek "doordrongen" te zijn van de ernst van de problematiek. "Het is nu mijn taak ervoor te zorgen dat de veiligheid wel voorop staat", zei Kamp.

Herstellen

De raad beveelt in het rapport aan werk te maken van het herstellen van het vertrouwen van de bewoners. De eerste stap is dat alle betrokken partijen erkennen dat er onzorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de Groningers.

Ook moeten de NAM en het ministerie duidelijker en transparanter zijn in de communicatie over de onzekerheden en risico's die kleven aan de gaswinning.

Kamp zei eerder nog niet inhoudelijk op het rapport te kunnen reageren. Het kabinet heeft normaliter zes maanden de tijd om op rapporten reageren, maar Kamp komt eind maart al met een reactie zodat de bevindingen uit het rapport kunnen worden meegenomen in het nieuwe gasbesluit voor het tweede helft van 2015.

Voor de eerste helft van 2015 verlaagde Kamp het gaswinningsplafond naar 16 miljard kuub. Het gaswinningsbesluit over het hele jaar, maximaal 39,4 miljard kuub, blijft staan. De minister zal in juni besluiten of de gaskraan ook na juli verder wordt dichtgedraaid.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het rapport.

Geloofwaardigheid

Commissaris van de Koning in Groningen Max van den Berg reageerde in Nieuwsuur terughoudend op de volgens hem "noodzakelijke" excuses, gezien de "vernietigende" conclusies van de OVV. "Maar hoe noodzakelijk die excuses ook zijn, de geloofwaardigheid ervan valt of staat met de vraag: ga je ook de gaswinning verminderen?"

Van den Berg benadrukt daarnaast dat nog veel mensen wachten op bericht over het vergoeden van de schade. Ook daarin moet volgens hem sneller gehandeld worden, willen de excuses oprecht zijn.

Ook de Groninger Bodem Beweging stelt dat Kamp met daden moet komen.

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen