Een aantal woningcorporaties wil een crisiswet zodat ze ook koopwoningen kunnen verstevigen.

Dat zegt Rinze Kramer, namens koepelorganisatie Aedes op RTV Noord.

Volgens Kramer zou het slim zijn als de woningcorporaties koopwoningen gaan verstevigen die in bijvoorbeeld hetzelfde rijtje of appartementencomplex staan. Dat bespaart tijd en zorgt ervoor dat de corporaties ook de onderhandelingen met de NAM kunnen overnemen.

De huidige Woningwet zegt echter dat corporaties niks met koopwoningen moeten doen. Om vaart te zetten achter het grootschalig verstevigen van Groningse woningen, moet er een crisiswet komen. Dan is er minder last van bestemmingsplannen en welstandscommissies.

Alles over de gaswinning in Groningen in ons dossier