De provincie Groningen wil dat de gaskraan op korte termijn flink wordt dichtgedraaid, omdat er nu sprake is van een onveilige situatie.

Dat zou staan in het rapport Visie Ondergrond dat in het bezit is van RTV Noord.

De provincie wil dat de gaswinning snel wordt teruggedraaid, zodat de aardbevingen in zwaarte en aantal verminderen. Dat moet de veiligheid garanderen. Volgens de provincie moeten de baten en de lasten van de gaswinning beter in balans worden gebracht.

In hetzelfde rapport zegt de provincie ook dat ze niet willen dat er naar schaliegas wordt geboord en zijn ze tegen opslag van CO2 en kernafval in de Groningse bodem.

De visie is nog niet openbaar en moet nog besproken worden met betrokken partijen.