De actiegroep Schokkend Groningen is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgenodigd voor een gesprek. Over de inhoud van het gesprek wil de groep nog niet veel loslaten.

"We zijn benaderd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een aantal zaken met betrekking tot gaswinning en de problemen die dit oplevert voor de bewoners te bespreken", vertelt een woordvoerder.

"Er zijn enkele voorwaarden gesteld over waar dit gesprek over moet gaan. Welke dat zijn, kunnen we nog niet bekendmaken. We wilden niet zozeer kijken naar dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar naar de toekomst. Over de te bespreken onderwerpen is nu een akkoord."

Schokkend Groningen werd eerder deze week genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof.

De groep herkent zichzelf niet in het rapport en nodigde Schoof uit voor een gesprek, maar die heeft daar woensdag nog niet op gereageerd.