De actievoerders die hun kamp hebben opgeslagen bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen, lijken hun zin te krijgen. 

Ze hebben de toezegging gekregen dat ze binnen veertien dagen meetgegevens over de gevolgen van de gasboringen in Groningen krijgen, waar ze al langer om vragen.

"Dat is boven verwachting", zegt Gerry Kuipers van Grunn In Beweging. "In een gesprek met de directeur van de NAM hebben we gezegd dat we de data willen hebben. Dat is ons nu toegezegd." Toch gaan de dertig tot veertig actievoerders die naar Assen zijn gereisd, nog niet meteen naar huis. Kuipers: "We hebben het kamp al opgezet en gaan morgen beslissen wat we verder doen."

Volgens hem is er bij de NAM vrijdag een gesprek met mensen van het KNMI. "We hebben gevraagd om bij dat gesprek aanwezig te mogen zijn. Wij willen graag weten, waarom het KNMI zoveel moeite heeft met het analyseren van data die zeven maanden geleden al verzameld zijn. We hebben sterk het vermoeden dat ze niet met de data boven water willen komen, omdat het informatie betreft die wij niet mogen weten."

Kuipers zegt een 'tweeledig gevoel' te hebben bij de toezeggingen van de NAM. "We hebben wel vaker zulke toezeggingen gekregen, die zijn niet altijd ingelost. We geven ze het voordeel van de twijfel. Mochten we de data toch niet krijgen, dan zijn we zo weer terug."