Het aantal gameverslaafden in Nederland stijgt licht. In 2014 werd er niet heel veel vaker om hulp gevraagd dan in het jaar daarvoor.

Dit bijkt uit nieuwe verslavingscijfers van de Stichting Informatievoorziening Zorg. In 2014 zochten 544 mensen in Nederland hulp met een gameverslaving. In 2013 lag dit aantal op 517. 

Hoewel er sprake is van een stijging, is het verschil niet heel groot vergeleken met voorgaande jaren. In 2013 werd er honderd keer vaker om hulp gevraagd dan in 2012. Exacte meldingscijfers kunnen later nog enigszins veranderen, naarmate meer bedrijven hun data leveren aan de stichting.

Twee op honderdduizend

Twee op de honderdduizend Nederlanders zou melding hebben gedaan van een gameverslaving, aldus de onderzoekers. De helft van iedereen die een gameverslaving meldde in 2014, deed dit voor het eerst.

Volgens de stichting kwam 96 procent van de hulpmeldingen van een man. Uit de cijfers blijkt dat 81 procent van de potentiële gameverslaafden jonger is dan 25 jaar.