Een onderzoek naar geweld in games heeft geen verband gevonden tussen gewelddadige media en gedrag. Psycholoog Christopher Ferguson publiceerde dit onderzoek in vakblad Journal of Communication.

Uit het onderzoek blijkt dat de populariteit van games juist zorgt voor een minder gewelddadige jeugd. Het onderzoek vergeleek daarvoor data van leeftijdsclassificatie-organisatie Entertainment Software Ratings Board (ESRB) met data over gewelddadige jeugd van 1996 tot 2011.

Ook trekt het onderzoek eerdere onderzoeken naar geweld in games en andere media in twijfel. Deze zouden testpersonen slechts blootstellen aan korte stukjes van gewelddadige media, waardoor de context van het verhaal ontbreekt. Ook blijkt dat er in de tweede helft van de twintigste eeuw minder geweld was, terwijl films juist gewelddadiger werden.

Christopher Ferguson zegt verder dat gewelddadige media vaak beschuldigd worden de jeugd aan te zetten tot geweld doordat er weinig aandacht en middelen beschikbaar zijn om oorzaken van geweld te verminderen. "Dit onderzoek helpt de maatschappij mogelijk om zich te richten op zaken die er echt toe doen en minder vaak onnodig middelen te besteden aan het nastreven van morele agenda's met weinig praktische waarde."