HOOFDDORP - Onlangs mochten we voor de tweede keer een blik werpen op Red Dead Redemption, de veelbelovende westerngame van Rockstar.

Bij de eerste demonstratie kregen we missies te zien die zich allen situeerden in het Amerikaanse gedeelte van de spelwereld. Bij de tweede demo trekken we verder naar het zuiden, naar Mexico, en betreden we het gebied dat Nuevo Paraiso heet.

De nadruk ligt niet op de missies die we daar zullen spelen, maar op de vele activiteiten waarmee je buiten de missies om je cowboybestaan kunt vullen.

Nuevo Paraiso ligt net voorbij de grens en wordt met een rivier afgescheiden van de rest van de spelwereld.

De rivier vormt niet alleen een fysieke barrière, maar is ook de scheidslijn tussen grote culturele verschillen. In het Amerikaanse deel is de industriële revolutie al vol in gang gezet. Zelfs verlaten dorpjes zijn aangesloten op het telefoonnetwerk en in de huizen wordt al veel metaal verwerkt.

Mexico is een stuk minder ontwikkeld en heeft een veel klassiekere uitstraling. De gebouwen zijn van steen met kleurrijk pleisterwerk, de architectuur is van een geheel andere orde. De mensen in Chuparosa, het dorpje dat we bezoeken, spreken Spaans en het leven speelt zich veel meer buiten de huizen af. Hier geen muffige saloons, maar grote, open gelegenheden met terrassen waarin tot diep in de nacht de Spaanse klanken rondgallen.

In Chuparosa bezoeken we een kerk en zien we de prachtige interieurs. Het schaarse licht dat via de hoge ramen binnenvalt, geeft een prachtige blik op de houten bankjes en het altaar. We zouden een gebedje kunnen doen, maar hebben nog geen zonden begaan die om vergiffenis vragen. In Red Dead Redemption zal vrijwel elk gebouw toegankelijk zijn, wat de geloofwaardigheid van de spelwereld ten goede komt.

Wanted, dead or alive

Naast de kerk bevindt zich het politiebureau. Een hulpsheriff loopt naar buiten en plakt naast de ingang een poster tegen de muur. Wanted, dead or alive. We lopen op de poster af en bekijken het signalement. Vanaf dat moment is het opsporen van deze crimineel een facultatieve missie die op de achtergrond actief zal blijven, totdat we de man in kwestie opsporen. Desondanks kiezen we ervoor om direct werk te maken van ons premiejagerinstinct.

De crimineel bevindt zich in een gebouw niet ver buiten het dorpje. We moeten eerst afrekenen met een aantal van zijn handlangers voordat meneer zelf naar buiten komt. Voor het levend inrekenen van de boef krijgen we twee keer zoveel geld bijgestort als voor een dode, maar dat laatste is wel een stuk makkelijker in uitvoering. Toch kiezen we ervoor hem niet door het hoofd te schieten, maar in zijn benen. Met een kreupel been probeert hij van ons weg te hinken, maar echt snel gaat dat niet. De lasso slingert in een soepele beweging om zijn lijf en voor hij er erg in heeft, hijsen we hem ingebonden en wel achterop ons paard.

Honor en Fame

Door de crimineel terug te brengen naar het dorpje, ontvangen we onze welverdiende beloning. Daarnaast stijgen we in aanzien, Honor, en beroemdheid, Fame. Deze twee factoren vormen een belangrijk aspect in Red Dead Redemption en bepalen hoe de bevolking en de verschillende instanties op je zullen reageren. Hoe meer aanzien je hebt, hoe beter je behandeld zult worden door de gezaghebbenden. Je beroemdheid bepaalt hoe ver je aanzien verspreid is onder de bevolking. Sta je hoog in aanzien en ben je zeer beroemd, dan zullen mensen naar je toe komen voor hulp. Winkeliers zullen je kortingen geven, terwijl andere cowboys je uit zullen dagen voor een duel. Ben je niet zozeer beroemd maar eerder berucht, dan zul je de mensen om je heen juist angst inboeten.

Vrijwel alle acties die je onderneemt, hebben invloed op je Honor en Fame. Dit geldt dus niet alleen voor de missies, maar ook voor willekeurige gebeurtenissen die je onderweg tegenkomt. Zo zagen we langs de kant van de weg ineens een gestrande koets die gebruikt wordt om gevangenen mee te vervoeren. De gevangenen waren ontsnapt en maakten zich in de verte nog uit de benen. Bij een gebeurtenis als deze heb je verschillende keuzes. Je kunt het simpelweg negeren, je kunt achter de gevangen aangaan om ze te doden, of je kunt ze proberen levend in te rekenen en terug te brengen naar de koetsier. Ben je echt meedogenloos, dan dood je simpelweg de koetsier en laat je de gevangenen voor wat ze zijn. Elke aanpak zal op een andere manier uitpakken voor je aanzien en beroemdheid.Bega je echte misdaden, dan kom je er niet vanaf met een kleine daling in aanzien. Het doden van een sheriff bijvoorbeeld zorgt ervoor dat ook jij één van de  mensen bent die met zijn smoelwerk op een poster naast de ingang van het politiebureau prijkt. Hoe erger je daden, hoe groter de premie op je hoofd en hoe hardnekkiger er jacht op je gemaakt zal worden. De druk kan enigszins verlaagd worden door jezelf te vermommen. Je zult zo minder vaak herkend worden en minder vaak premiejagers op je dak krijgen.

Maar uiteindelijk is de enige manier om écht in het reine te komen, toch het aflossen van je premie. Dit kan via één van de telegramkantoortjes in de spelwereld, of door een sheriff te hulp te schieten. Uiteraard hadden ook wij op een gegeven moment een premie op ons hoofd, maar toevallig kwamen we net een sheriff tegen die zichzelf in de nesten had gewerkt. Hij dacht wel even in z'n eentje een hele basis vol bandieten uit te kunnen moorden, maar kwam vooralsnog niet verder dan de poort. Assistentie is nodig dus.

Euforie

Tijdens het uitmoorden van de bandieten krijgen we een goed beeld van de verbeterde versie van de Euphoria physics-engine die voor Red Dead Redemption gebruikt wordt. Tegenstanders reageren zeer realistisch, afhankelijk van waar ze in hun lichaam geraakt worden. Ook zullen ze precies op die locatie verwondingen oplopen en op de bijpassende manier gaan hinken.

Een handig wapen in dit gevecht bleek de flessenbom, die een flinke vuurexplosie teweeg brengt. Het leuke is dat het vuur niet alleen op de plek van inslag schade doet, maar zich op zeer natuurlijke wijze verspreidt. Zo staken we de toegangspoort in de fik door tegen de bovenkant een flessenbom te gooien. Het vuur droop realistisch omlaag en zette zo ook de vijanden die eronder stonden in de fik. Eenmaal uitgedoofd was de poort, zoals je zou verwachten, zwartgeblakerd.

Missies

De wereld van Red Dead Redemption is behoorlijk uitgestrekt. In tegenstelling tot GTA IV zul je niet gedurende het spel de wereld meerdere malen doorkruisen, daarvoor is de omgeving simpelweg te groot. De missies sturen je niet van hot naar her, maar stippelen eerder een pad uit door de wereld. Je maakt zo echt een reis en mocht je later weer op een eerder bezochte plek komen, dan voelt dat als een weerzien van een oude bekende. De missies in Red Dead Redemption zijn aanzienlijk langer dan die in GTA en eigenlijk hoofdstukken op zichzelf. Daar staat tegenover dat je tijdens de missies vrij bent om andere activiteiten te ondernemen. Ook tijdens je missies kom je bijvoorbeeld willekeurige gebeurtenissen tegen waar je aan deel kunt nemen. De spelwereld houdt niet ineens op met functioneren zodra je een missie betreedt.

Om de presentatie af te sluiten kregen we nog één missie te zien. Het beginfilmpje laat meteen zien dat ook in het wilde westen flink van bil werd gegaan en dat Rockstar seks in games steeds minder lijkt te schuwen. Dit keer is zelfs wat naakt te bewonderen, al heeft de dame in kwestie een iets te lijvig postuur om veel gamers in opgewonden staat te brengen. Maar het is weer een stapje verder dan het 'droog neuken' in The Ballad of Gay Tony en laat zien dat men zich na het Hot Coffee-schandaal echt de mond niet laat snoeren.

De missie zelf is een ouderwetse shootout, waarbij vooral de openingsscène interessant is. Je moet met een koets vol explosieven op een poort afrijden. Belangrijke bijkomstigheid: de lont in het kruitvat is al aangestoken, dus het is zaak om op tijd van de wagen af te springen. Eenmaal in de vijandige basis begaven we ons zo snel mogelijk naar het hoogstgelegen punt, om vanaf daar de vijanden te snipen. Later rekenen we vanachter een opgesteld machinegeweer nog even af met een stel afgeladen koetsen die op het rumoer af zijn gekomen. Zodra iedereen goed en wel is uitgemoord klimmen we op ons vaste paard en rijden we de zomerzon tegemoet, terwijl achter ons de gieren over de verlaten basis cirkelen.