AMSTERDAM - De ontwikkeling van wereldwijde pandemieën als de Mexicaanse griep wordt door onderzoekers vergeleken met het verloop van het virtuele virus dat in 2005 in World of Warcraft toesloeg.

De virtuele ziekte ‘Corrupted Blood’ die spelers van World of Warcraft enkele jaren geleden trof, wordt door verscheidene onderzoekers gebruikt om de verspreiding van de Mexicaanse griep in kaart te brengen.

Het World of Warcraft virus dient als een model dat wordt ingezet om te achterhalen hoe mensen zich gedragen tijdens een pandemie.

Doorgaans berekenen computerprogramma’s de verspreiding van wereldwijde ziektes.

Aan die programma’s ontbreekt volgens de onderzoekers echter de onvoorspelbaarheid van het gedrag en de ‘vrije wil’ van besmette mensen. De World of Warcraft pandemie zou hier wel inzicht in bieden.

Corrupted Blood

In 2005 introduceerde Blizzard het besmettelijke virus ‘Corrupted Blood’ dat spelers, ongeacht hun level in het spel, ernstige schade toedeed.

De ziekte verspreidde zich onbedoeld in rap tempo over de spelwereld, ondanks pogingen van Blizzard om besmette spelers in quarantaine te plaatsen. Uiteindelijk werden ruim vier miljoen spelpersonages ziek, waarvan er velen 'stierven'.

Enkele destijds onvoorziene oorzaken van de virtuele pandemie zijn ook aanwezig bij echte pandemieën. Zo negeerden WoW-spelers de quarantaine, werden sommige besmette spelers spontaan immuun en bleken bepaalde huisdieren dragers van het virus, wat ook bij de Mexicaanse griep het geval is.