Uit een Amerikaanse studie die vandaag is gepubliceerd, is volgens de onderzoekers gebleken dat alle games negatieve bijwerkingen hebben op spelers.

Professor Laura Walker stelt dat de resultaten van het onderzoek wijzen op de slechte invloed van alle videogames. Gelukkig betekent dit volgens haar niet dat er helemaal geen games meer gespeeld zouden mogen worden.

Een student die meewerkte aan het onderzoek verwachtte dat gewelddadige games een negatieve invloed zouden hebben, maar was naar eigen zeggen verbaasd dat dit ook het geval was bij niet-gewelddadige games.

Wiet

De bevindingen van het onderzoek zouden onder meer aantonen dat hoe vaker een student videogames speelt, hoe slechter zijn relatie is met zijn vrienden en zijn ouders.

Ook zouden studenten die dagelijks videogames spelen twee keer zo veel wiet roken als andere gamers en drie keer zo veel als non-gamers. Jonge vrouwen die videogames spelen zouden bovendien weinig eigenwaarde hebben.

Thompson
Het onderzoek is gehouden onder 813 studenten, waarvan 500 vrouw en 313 man, die allen ongetrouwd zijn en uit huis wonen.

De studie verschijnt in de conservatieve staat Utah op het moment dat daar door onder meer Jack Thompson pogingen worden gedaan om games aan banden te leggen.