Maanden na het einde van de high-definition oorlog, zegt Microsoft nog steeds geen Blu-ray te willen (ver)kopen.

In een interview stelt Microsoft president Robbie Bach dat er gewoon niet veel vraag is naar Blu-ray, dat wel een onderdeel is van Xbox 360 concurrent de PS3. Daar voegde Bach aan toe dat het technisch niet bijdraagt aan de essentie van de Xbox 360: gaming.

Bach geeft tevens aan dat er 28 miljoen consoles zonder Blu-ray zijn verkocht, dus het zou bijzonder ongunstig zijn als Microsoft die doelgroep buitensluit met Blu-ray games-support.

Hoge kosten

De implementatie van Blu-ray kost volgens Bach bovendien te veel, iets waar Sony’s gaming-afdeling over mee kan praten. Hij concludeerde dan ook dat het zinloos is om Blu-ray toe te voegen aan de Xbox 360 aangeziendit de prijs van de console verhoogt, terwijl consumenten er kennelijk niet op zitten te wachten en Microsofts game ontwikkelaars er nog niet mee om kunnen gaan.