Een recent Schots onderzoek heeft uitgewezen dat gamen weldegelijk effect heeft op de studies van kinderen. Het onderzoek werd uitgevoerd met de game Brain Training.

Een dagelijkse dosis aan gamen verbetert niet alleen de wiskundige kennis van kinderen, maar heeft ook effect op de concentratie en het gedrag. Het onderzoek werd uitgevoerd door Learning and Teaching Scotland.

Meer dan 600 leerlingen uit 32 scholen in Schotland hebben meegedaan aan het onderzoek. Eerder was er al een studie in Dundee en die wees uit dat het project op grotere schaal moest worden uitgevoerd om zeker te zijn van de resultaten.

50 procent verbetering

De jongeren mochten de game twintig minuten spelen voordat ze begonnen met school. Dit hebben ze negen weken gedaan. Een andere groep kreeg die twintig minuten niet. De groepen werden voor en na de negen weken getest voor enige veranderingen in hun scores. De groep die de game speelde, verbeterde met maar liefst 50 procent en ze hadden gemiddeld vijf minuten minder tijd nodig om toetsen op te lossen.

Zelfs afwezigheid en te laat komen was in sommige klassen teruggedrongen. De studie wees verder uit dat er geen verschil kon gevonden worden tussen jongens en meisjes en dat de studenten beter doorhadden wat ze kunnen. Kinderen die minder hoge scores haalden in de klas verbeterden veel meer dan de beste studenten in de klas.

Eerste onafhankelijk bewijs

Volgens Derek Robertson, de nationale adviseur voor opkomende technologieën en studies, is dit de eerste keer dat er onafhankelijk academisch bewezen is dat dit soort games wel degelijk verbeteringen veroorzaakt in een educatieve context.