Tijdens een discussie hebben diverse ontwikkelaars van Massive Multiplayer Online games hun zorgen geuit over de huidige situatie binnen dit genre. De markt zou "in onrust" verkeren.

Tijdens een discussie hebben diverse ontwikkelaars van Massive Multiplayer Online games hun zorgen geuit over de huidige situatie binnen dit genre. De markt zou "in onrust" verkeren.

Tijdens de discussie op website WarCry kwam naar voren dat met name World of Warcraft het voor andere MMO-games moeilijk maakt om succes te boeken. “Niemand wil de strijd aangaan met WoW, dus richt iedereen zich op alternatieve markten”, aldus Matt Firor die eerder werkte aan Dark Age of Camelot. Firor meent dat de markt voor MMO-games momenteel in “een staat van onrust” verkeert.

Toegankelijkheid als struikelblok

Volgens John Smedley, hoofd van Sony Online Entertainment, is met name de toegankelijkheid sleutel tot het succes van World of Warcraft geweest. Dat niet alleen, het is ook de reden geweest voor het falen van menig andere MMO-game. Dat is inclusief EverQuest II, de game waar hij zelf aan meegewerkt heeft.

Smedley: “Eén van de grootste fouten die we met EverQuest II hebben gemaakt waren de systeemeisen.” Een probleem waar ook Vanguard: Saga of Heroes volgens hem recent ten prooi aan is gevallen.

Te veel innovatie

Tijdens de discussie kwam de vraag naar voren of innovatie de sleutel is om een MMO-game succesvol te maken. Firor en Smedley waren het eens dat er juist een gevaar is voor te veel innovatie. Firor: “Als je te veel probeert te innoveren dan schrik je mensen af. Mensen willen zich comfortabel voelen in MMO’s en als je daarbij niet de regels volgt die zij verwachten, dan gaan ze elders op zoek.”

“We dienen goede games te maken, die goed lopen en innovatief zijn”, zo vervolgt Smedley. “Ik denk dat je hier een goede balans in moet vinden. Als je te ver gaat met innovatie dan schrik je de trouwe fans af.” Daron Stinnett, voormalig executive producer voor Star Trek Online, is het hier niet geheel mee eens. Volgens hem kan een nadruk op innovatie juist de markt openbreken. De Nintendo Wii zou volgens hem het tegendeel van Smedley's en Firors standpunt bewezen hebben.