We hebben er weer een, een nieuwsbericht waarin games nadelig in de spotlight staan. Minister Ernst Hirsch Ballin werd door een meerderheid van de tweede kamer eind vorig jaar gevraagd een onderzoek te starten. Dit om uit te zoeken of gewelddadige games zoals Manhunt II verboden konden worden.

We hebben er weer een, een nieuwsbericht waarin games nadelig in de spotlight staan. Minister Ernst Hirsch Ballin werd door een meerderheid van de tweede kamer eind vorig jaar gevraagd een onderzoek te starten. Dit om uit te zoeken of gewelddadige games zoals Manhunt II verboden konden worden.

Volgens de 'minister' wordt het moeilijk de games te verbieden omdat in praktijk veel games via internet verspreidbaar zijn. Hij wil dus eerst kijken of het bestaande classificatiesysteem goed uitpakt, zo niet dan kijkt Ballin of er drastischere maatregelen moeten worden ondernomen. Minister Ballin beweert dat het al eerder wetenschappelijk was aangetoond dat gewelddadige games schadelijk zijn.

Aangezien dit onderzoek indirect door ons belastingsgeld betaald wordt zullen we minister Ernst Hirsch Ballin even helpen. Nee, het huidige systeem van PEGI-ratings werkt niet. Ja, er kunnen drastischere maatregelen zoals boetes voor winkeliers worden ingevoerd maar dat is absoluut niet nodig. Ouders bepalen ten slotte zelf wel wat hun kinderen spelen, er is geen behoefte aan nog een controlerende macht. Ook willen we minister Ballin vriendelijk verzoeken dat zogenaamde 'wetenschappelijk bewijs' eens te laten zien, want tot dusver zijn er nog geen onderzoeken geweest die iets dergelijks hebben kunnen aantonen.

Wanneer het onderzoek is afgelopen is overigens nog niet bekend, al hopen we ergens dat het ruim na 29 april is.