Makers van videogames en journalisten die over games schrijven klagen er vaak en graag over: games worden maar niet serieus genomen door het grote publiek. Nee, wat wil je, zeggen wij dan, als er spellen als Rumble Roses XX blijven verschijnen. Een worstelgame waarin het in feite niet draait om het worstelen (wat al een niet erg intelligente bezigheid is), maar om de mooie (virtuele) vrouwen die de hoofdrol spelen.

Van geen enkel medium kun je verwachten dat álles goed is... maar Rumble Roses maakt het wel heel bont. Ook omdat het spel bijna klakkeloos is afgekeken van de Dead or Alive-spellen, waarin óók met mooie vrouwen gevochten kan worden... maar helaas voor de makers van Rumble Roses is Dead or Alive wél leuk. Nog zoiets: de modderworstelstand die de eerste Rumble Roses (deel XX is de tweede) nog enigszins uniek maakte, is geschrapt.

Wat overblijft is een spel met kleurrijke beelden, veel rond, wiebelend, uit polygonen opgebouwd vlees. Een game die er in de winkelschappen misschien uitziet als een aardige diversie, maar dit bij nader inzien beslist niet blijkt te zijn.

Power Unlimited: "Als spel heeft het bar weinig om het lijf."

Ontwikkelaar: Konami
Platform: Xbox 360