In Japan is Dr. Kawashima's Brain Training: Hoe oud is jouw brein? al een groot succes. Daar speelde het dan ook in op de faam van neuroloog Kawashima en het boek van zijn hand, dat mensen in staat stelde het brein te trainen. De vraag is daarom of Nintendo er ook in Nederland in gaat slagen ouderen die nog nooit een digitaal spel hebben aangeraakt tot de aanschaf van een Nintendo DS (een spelcomputer met twee schermen, waarvan één een touch screen) te verleiden. Ook hier spreekt het uitgangspunt in ieder geval tot de verbeelding: net zoals in het geval van je lichaam moet je oefeningen doen om je hersenen kwiek te houden.

Brain Training is geen game die de speler dagelijks urenlang dient te spelen. Met een kwartiertje is hij er wel klaar mee. De truc is dat het een dagelijks terugkerende bezigheid dient te worden. Het spel houdt zelfs op een kalender bij wanneer er getraind is met behulp van een stempel.

Dat is belangrijk, want train regelmatig en de zogenaamde 'hersenleeftijd' die het spel test, daalt. Hoe jonger (met twintig als optimale leeftijd), hoe beter. Daar zijn geen ingewikkelde dingen voor nodig, het oplossen van eenvoudige sommetjes of het hardop voorlezen van teksten kan al genoeg zijn. Uit dat soort oefeningen bestaat Brain Training dan ook.

Boekje

Dit is tot nu toe het enige spel waarvoor de Nintendo DS op zijn zij gehouden dient te worden, zoals een boekje dus. Links komen de opdrachten te staan, rechts dient met het pennetje op het touch screen geschreven te worden. (Linkshandigen kunnen ervoor kiezen dit precies andersom te doen.) Vervolgens komen er oefeningen zoals het genoemde hardop lezen en snel rekenen voorbij, maar bijvoorbeeld ook 'Huisbezoek', waarbij de speler - terwijl steeds mensen het huisje betreden en verlaten - moet bijhouden hoeveel mensen er binnen zijn.

Dan zijn er nog de opgaven waarbij het microfoontje gebruikt moet worden. Dit werkt niet altijd even goed; kleuren benoemen en antwoorden van sommen uitspreken is daardoor af en toe frustrerender dan het zou moeten zijn.

Vraag

Uiteindelijk blijft vooral de vraag over of Brain Training écht goed is voor je hersenen. Word je er werkelijk scherper van? Dat zal met de tijd blijken - en misschien dat andere neurologen er nog eens onderzoek naar doen. Maar ook als het allemaal onzin blijkt te zijn, staat als een paal boven water dat Brain Training op de Nintendo DS in ieder geval erg leuk is om te spelen.

Power Unlimited: "Een sterk uitgewerkt en compleet product. De doelgroep is de dementerende nog-niet-gamer, maar ook ervaren spelers zullen van de hersenprikkelende uitdagingen genieten." 85/100

Ontwikkelaar: Nintendo
Platform: Nintendo DS