Nieuwe technologieën zoals virtual reality en 3D-printen zouden in de toekomst weleens voor gezondheidsproblemen kunnen gaan zorgen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat in het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV).  

Volgens het instituut gaat het goed met onze volksgezondheid. Nederlanders worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Vervolgens gaat het RIVM in op tal van ontwikkelingen die de volksgezondheid juist bedreigen.

Het gaat voor een groot deel om bekende problemen die bijvoorbeeld toe te schrijven zijn aan de vergrijzing, zoals een toename van chronische aandoeningen.

Het RIVM keek ook naar ontwikkelingen waarvan de gevolgen nu nog niet goed te overzien zijn. Zo waarschuwt het instituut dat het ''voorstelbaar is dat langdurig verblijf in een virtuele werkelijkheid psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken''.

3D-printen

Een mogelijke keerzijde van 3D-printen is volgens het RIVM dat kwaliteitscontrole op producten lastiger wordt als mensen ze thuis printen. Bij het smelten van grondstoffen in 3D-printers kunnen bovendien giftige stoffen vrijkomen.

Technologie kan tegelijkertijd veel voor de volksgezondheid betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van behandelmethodes. Die zijn vaak wel kostbaar. Het RIVM becijfert dat in 2040 ruim vier maal zo veel zal worden uitgegeven aan de behandeling van kanker als in 2015. Nieuwe techniek leidt er ook toe dat zorg steeds vaker bij patiënten thuis wordt verleend in plaats van in het ziekenhuis.

Ruim duizend mensen die voor het onderzoek zijn ondervraagd, maken zich niet zo druk om de risico's van nieuwe technologie. De meeste ondervraagden vinden antibioticaresistentie, hart- en vaatziekten en roken het urgentst.

In hetzelfde rapport wijst het RIVM ook op de toenemende mentale prestatiedruk die jongeren en jongvolwassenen ervaren.