Het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse Staat in 2013 en 2014 een te hoge thuiskopieheffing heeft gehanteerd, is in hoger beroep vernietigd.

Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag dinsdag.

Het hoger beroep heeft betrekking op een eerdere uitspraak in januari 2015, in een zaak tegen de Staat die werd aangespannen door onder meer computerfabrikanten HP en Dell. 

Hierin stond de thuiskopieheffing centraal, een heffing die door fabrikanten van elektronica moest worden betaald aan de Nederlandse overheid om zo een soort schadevergoeding te creëren voor rechthebbenden die schade leden uit illegale dan wel legale kopieën.

Downloadverbod

Volgens HP en Dell was de hoogte van de thuiskopieheffing willekeurig en bovendien onjuist bepaald, omdat hierin ook compensatie voor illegale kopieën werd meegenomen, terwijl sinds begin 2014 een downloadverbod geldt. Het Europees Hof bepaalde toen dat de thuiskopieheffing geen geschikt middel was om de schade van illegaal downloaden te vergoeden.

Zij kregen van de rechter gelijk en de Staat werd opgedragen om het bedrag aan te veel geïnde heffingen terug te betalen aan de fabrikanten die de zaak aanspanden. Ook werd de hoogte van de heffing in 2015 met dertig procent verlaagd.

De elektronicabedrijven gingen echter in beroep omdat zij ook de heffing van 2015 te hoog achtten. In dat hoger beroep oordeelde het gerechtshof afgelopen maandag dat het eerdere vonnis vernietigd moet worden. 

De fabrikanten die de zaak hebben aangespannen worden door de rechter opgedragen om het bedrag dat de Staat heeft overgemaakt wegens te veel geïnde heffingen, terug te betalen.