De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat de veiligheid van auto's met automatische bestuurssystemen onderzoeken, naar aanleiding van incidenten met dergelijke voertuigen. 

Het onderzoek richt zich op systemen die door verschillende autofabrikanten worden gebruikt. De raad gaat een aantal ongevallen inventariseren en analyseren. Er wordt verder onder meer gekeken naar de toelatingseisen van systemen en de instructie aan bestuurders. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond.

Moderne auto's beschikken steeds vaker over systemen die de automobilist ondersteunen in het besturen van het voertuig. Dat kan variëren van beperkt ondersteunen tot het nagenoeg volledig overnemen van de besturing.