Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een handleiding gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de regels rond dronegebruik.

Steeds meer consumenten, bedrijven en overheidstakken zetten de onbemande helikoptertjes in, en de handleiding (pdf) moet meer duidelijkheid geven over de regels hiervoor.

De handleiding, die in samenwerking met het College bescherming persoonsgegevens is opgesteld, gaat onder meer uitgebreid in op de privacygevolgen van dronegebruik. Zo wordt besproken wanneer sprake is van de verwerking van persoonsgegevens, en dus uitgebreidere privacyregels van toepassing zijn.

Minister Ard van der Steur schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er vanuit het bedrijfsleven veel interesse is in de handleiding. "Enkele bedrijven en organisaties hebben al aangegeven de handleiding te zullen gaan gebruiken bij hun werkzaamheden."

Op Rijksoverheid.nl wordt ook ruimte ingericht voor informatie over de regels rond dronegebruik. Vorige maand startte de overheid ook al een informatiecampagne rond het thema 'veilig vliegen met drones'.