Een speciaal hiervoor geprogammeerde Nao-robot heeft een vorm van zelfbewustzijn laten zien door een moderne variant van een klassieke denkpuzzel op te lossen.

Daarmee heeft de robot volgens Selmer Bringsjord, de wetenschapper die het experiment uitvoerde, een van de tests doorstaan die bepalen of een robot zelfbewust kan zijn.

In het experiment werd een door filosoof Luciano Floridi bedachte puzzel voorgelegd aan drie Nao-robots. Dit zijn kleine, mensachtige robots die onder meer voor educatieve doeleinden worden ingezet. Zij kunnen praten en ook luisteren via stemherkenning.

De puzzel betreft een variant op een klassieke denkpuzzel, gestoeld op inductie als manier van redeneren. Daarbij wordt een groep van twee of meer deelnemers een vraag gesteld, maar die kunnen zij pas beantwoorden zodra zij de antwoorden van de anderen hebben geïnterpreteerd.

Video: Bekijk het experiment

De drie robots werden geprogrammeerd met de regels van de gemoderniseerde puzzel. Daarbij werd uitgelegd dat twee van hen een pil zouden krijgen die ervoor zorgt dat ze hun spraakvermogen kwijtraken.

Eén van de drie ontving een placebo en kon dus nog wel spreken. De drie robots moesten vervolgens bepalen welke pil zij hadden gekregen. Het innemen van de pil werd hierbij gesimuleerd door een knop op de bovenkant van de robots in te drukken. 

In een bijbehorende video is te zien hoe twee van de drie robots stil blijven zitten en niets zeggen. De derde staat op en zegt dat hij niet weet welke pil hij heeft gekregen. Kort daarna herstelt hij zich met: "Sorry, ik weet het nu. Ik heb kunnen bewijzen dat ik niet de zwijgpil heb gekregen." De robot wist dat af te leiden uit het feit dat hij zichzelf hoorde spreken.