Een groep van twaalf autofabrikanten heeft gezamenlijk een privacybeleid opgesteld dat inhaakt op de toename van slimme software in hun nieuwe modellen.

De belangengroep, de Auto Alliance, presenteert het beleid op zijn website.

Bij de groepering zijn onder meer BMW, General Motors, Volkswagen, Mitsubishi, Toyota en Volvo aangesloten. Zij willen de opgestelde regels op zijn laatst in de modellen voor 2017 in laten gaan.

Hun privacybeleid is naar eigen zeggen gestoeld op drie pijlers: transparant zijn richting consumenten, verscherpte beveiliging voor de meest gevoelige informatie en duidelijke communicatie over informatie die wel gedeeld wordt. 

De groepering wil transparantie bereiken door consumenten de middelen te geven om eenvoudig te zien welke gegevens precies door fabrikanten worden geregistreerd, gebruikt en gedeeld.

Ook zouden zij daarbij in bepaalde gevallen zelf kunnen aangeven wat wel en niet mag worden verzameld.

Beveiligingsmaatregelen

De Auto Alliance belooft verder dat het de dataverzameling zal beperken tot wat nodig is voor hun bedrijfsvoering. Daarbij zouden de gegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk.

Ook beloven de aangesloten fabrikanten dat zij tot op zekere hoogte maatregelen gaan nemen tegen onrechtmatige toegang tot de verzamelde gegevens. 

Eerder uitte de autobeveiligingsexpert Chris Valasek nog zijn zorgen over de manier waarop autofabrikanten omgaan met het beveiligen van slimme of zelfrijdende auto's.

De software hiervoor zou bewust slecht beveiligd worden, zodat de communicatie tussen de verschillende programma's zo simpel mogelijk blijft en daardoor betrouwbaarder.

Wat we over zes jaar van zelfrijdende auto's mogen verwachten