Het verbod van het ministerie van Defensie op het maken van foto's en video's vanuit de lucht wordt per 1 juni ingetrokken.

De kaartdiensten van Google en Microsoft hebben het verbod overbodig gemaakt. Bezitters van een drone hoeven geen vergunning meer te hebben.

Wie met bijvoorbeeld een drone, vlieger, een privevliegtuig of helikopter uit de lucht foto's neemt mag dit nu zonder toestemming doen. Eerder was het verplicht om een vergunning aan te vragen bij de MIVD. 

Die verstrekte bij de toestemming een kaart van Nederland met gebieden waar het niet is toegestaan te vliegen. Op het overtreden van het verbod stond twee maanden cel.

Microsoft en Google

De maatregel was bedoeld om spionage tegen te gaan, maar is door het openbaar maken satellietfoto's achterhaald. Specifiek wijst defensie naar bedrijven als Microsoft en Google als oorzaak voor de veranderde regelgeving, omdat zij buiten de regelgeving vallen. 

Met het verdwijnen van het verbod mogen ook militaire objecten worden gefotografeerd uit de lucht. Het blijft verboden op een militair terrein op de grond foto's te maken. Ook houdt defensie zich nog het recht voor om onder bepaalde omstandigheden het luchtruim af te sluiten.

Een zegsman van het Ministerie van Defensie benadrukt dat het opheffen van het verbod andere regelgeving in stand laat. Zo wijst een zegsman tegenover NUtech op de luchtvaartwet of de Wet bescherming persoonsgegevens die mogelijk beperkingen opleggen.