Er is ophef ontstaan op in ieder geval één van de tien iPad-scholen die in augustus de deuren opent. Zeker tien ouders hebben hun kinderen van basisschool de Driemaster in Sneek gehaald.

Dat schrijft de Telegraaf maandag.

In augustus openen zeker tien iPad-scholen hun deuren. Alle leerlingen worden uitgerust met een iPad en de scholen gaan (deels) over op een nieuw lesmodel dat ontwikkeld is door Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT).

Dat betekent dat er geen vaste leslokalen, tijden en leerkrachten meer zijn. Bovendien wordt er gewerkt aan andere vaardigheden die volgens O4NT, een initiatief van onder meer Maurice de Hond, in deze eeuw nodig zijn. Bijvoorbeeld innovatie, creativiteit en flexibiliteit zijn nieuwe focuspunten.

Zorgen

Het nieuwe schoolsysteem werd maandag was gepresenteerd aan de ouders van leerlingen op De Driemaster in Sneek. Inmiddels hebben tien ouders besloten hun kinderen van school te halen terwijl er slechts 77 leerlingen op de school zitten.

De ouders vrezen dat nieuwe leerkrachten wel technologische kennis hebben, maar niet weten hoe ze les moeten geven. Bovendien schrikt het afschaffen van vaste leslokalen en tijden af.

De directrice van de school denkt dat de veranderingen het onderwijs ten goede komen. "Allemaal een iPad betekent niet dat ze niet meer leren met de hand te schrijven", aldus directrice Janet Visser. "En er is veel behoefte aan flexibiliteit wat schooltijden betreft, dat kunnen we nu bieden. Het betekent echt niet: kijk maar wanneer je binnenkomt."