AMSTERDAM - Apple heeft een Nederlandse rechtszaak tegen Samsung verloren. De rechter oordeelde dat de Android-apparaten van Samsung geen inbreuk maken op de patenten van Apple.

De zaak draaide om een Europees patent van Apple waardoor verkeerde aanrakingen van touchscreens worden genegeerd. 

Dat patent werd in 2009 aangevraagd en in 2011 toegewezen. Apple verloor ook al rechtszaken in Duitsland en Groot-Brittannië met betrekking tot hetzelfde octrooi.

De Haagse rechtbank wijst op het vonnis van de Britse collega, die het patent 'niet inventief' vond. Apple is in Groot-Brittannië nog wel in beroep tegen dat oordeel.

Kosten

Eerder werd in de Nederlandse zaak bepaald dat de verliezer twee derde van de proceskosten moet betalen. Dat betekent dat Apple nu een bedrag van ongeveer 216.000 euro zal moeten afdragen.

Samsung reageert verheugd op de uitspraak, "die onze positie bekrachtigt dat onze producten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Apple."

Apple heeft nog niet gereageerd op het vonnis.