AMSTERDAM - De rechtbank van Düsseldorf heeft de verkoop van de Galaxy Tab 7.7 voorlopig verboden in heel Europa.

De Nederlandse afdeling van Samsung heeft de uitspraak bevestigd.

Apple en Samsung hebben in Duitsland meerdere zaken tegen elkaar lopen rondom de schending van patenten en het kopiëren van ontwerpen.

De Galaxy Tab 10.1 werd al eerder verboden in Duitsland. Samsung kwam vervolgens met de Galaxy Tab 10.1N die van een rechter gewoon verkocht mocht worden. Apple ging in hoger beroep, maar ook nu is er geen verbod opgelegd voor de 10.1N.

Galaxy Tab 7.7

Toch boekte Apple een overwinning in de zaak. De Galaxy Tab 7.7 mag voorlopig niet meer verkocht worden in heel Europa. Dit is niet vanwege patentschending, maar omdat de tablet te veel op de iPad lijkt.

De voorlopige uitspraak is gebaseerd op het eerdere verbod op de 10.1. Omdat de 7.7 nagenoeg hetzelfde uiterlijk heeft, geldt ook hier het verbod, aldus de Duitse rechter. Samsung laat weten 'teleurgesteld' te zijn.

Europees

Het verbod is Europees omdat de tablets vanuit Duitsland gedistribueerd worden. Eerder gold een voorlopig verbod op de Galaxy Tab 10.1 ook voor heel Europa, maar dat is later teruggedraaid. Hoe dat nu zit is onduidelijk.

In Nederland is de Galaxy Tab 10.1 niet verboden. Apple is na een uitspraak van de rechter en het hooggerechtshof nu naar de Hoge Raad gestapt. Waarschijnlijk geldt het Europese verbod daarom niet in Nederland.

Alles over de patentoorlog tussen Apple en Samsung