Net als dvd’s, zijn blu-rayschijfjes niet alleen te gebruiken voor het bekijken van (HD-)films, maar ook om data weg te schrijven. De overkoepelende organisatie achter het medium – de Blu-ray Disc Association – laat weten dat de capaciteit van deze dataschijfjes verdubbeld is.

De maximale capaciteit van beschrijfbare blu-ray discs is verhoogd van 50GB naar 128GB. De nieuwe schijfjes vallen onder de nieuwe bdxl-standaard. Naast (eenmalig) beschrijfbare discs met 128GB aan opslagcapaciteit voorziet deze standaard ook in herschrijfbare schijfjes, waarop maximaal 100GB past.

De bdxl-standaard maakt simpelweg gebruik van meerdere datalagen per schijfje. Gebruiken huidige blu-ray discs twee datalagen van elk 25GB, de nieuwe schijfjes kunnen tot vier laagjes met gegevens bevatten. Om de nieuwe schijfjes vol te kunnen branden en te lezen, is een oude blu-raybrander of –speler niet voldoende: men zal er een nieuwe brander voor in huis moeten halen.

Dat geldt ook voor het eveneens nieuwe ih-bd-formaat. Dit ‘intra-hybrid’ formaat voorziet in blu-rays met één brandbare laag en een laag die alleen te lezen is, met een totale opslagcapaciteit van 50GB. Wanneer de eerste nieuwe schijfjes en brandapparatuur op de markt komen, is nog niet duidelijk.