De Tweede Kamer wil dat het kabinet iets doet aan de koopkrachtdaling. Het Nibud maakte dinsdag bekend dat vrijwel alle Nederlanders er dit jaar harder op achteruitgaan dan eerst werd voorzien: gemiddeld zo'n 40 euro per maand. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vindt dat de Kamer en het kabinet verplicht zijn om hier iets aan te doen.

In het coalitieakkoord staat dat de partijen "over de kabinetsperiode heen streven naar een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen". De VVD wil dat het kabinet zich houdt aan deze belofte.

"Het is onze verantwoordelijkheid en plicht om er iets aan te doen", zei Hermans. Ze wil van het kabinet voorstellen over hoe de koopkracht voor alle Nederlanders verbeterd kan worden.

Het onderwerp kwam ter discussie tijdens het debat over de regeringsverklaring en werd direct door SP-leider Lilian Marijnissen aangesneden. Ze wilde van Hermans weten wat de VVD wil doen aan de daling van de koopkracht. De SP is het ook niet eens met de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon.

VVD wil niets doen aan de ontkoppeling van de AOW

Het kabinet wil het minimumloon stapsgewijs verhogen met 7,5 procent, maar wil de AOW niet laten meestijgen. Nu is dit wettelijk nog wel zo geregeld. Ook de andere oppositiepartijen, van links tot rechts, zijn hier niet blij mee. Het kabinet wil de ouderen wel deels compenseren via de ouderenkorting.

"In een tijd waar overal miljarden naartoe gaan, wordt er op onze kwetsbare ouderen bezuinigd", stelt Marijnissen. Hermans wil niet iets doen aan deze ontkoppeling, maar wil naar aanleiding van de conclusies van het Nibud wel kijken naar de koopkracht van ouderen.

Na lang aandringen geeft ze aan dat haar partij wil kijken naar een verdere verhoging van de ouderenkorting of naar de IOAW, een uitkering voor ouderen die moeilijk rond kunnen komen van hun eigen inkomen. Ze wil zich hier echter "niet op vastpinnen". De fractievoorzitter van de VVD wil eerst de definitieve raming van het Centraal Planbureau (CPB) afwachten, die in maart wordt verwacht.